Ofoten Radioamator Forening (Anno 2005)

Hvordan bli radioamatør

En radioamatør er av myndighetene gitt vide rammer for sin virksomhet. Dette betinger god kjennskap til den teknikken som benyttes. Derfor avholder mange av NRRL's grupper kurs i radioteknikk. Kursene fører frem til lisensprøve som avholdes i regi av NRRL på vegne av Post- og teletilsynet.
For lisensen kreves at man har god kjennskap til emner innen radioteknikk.

I tillegg gjelder at man skal ha satt seg godt inn i amatørradio prosedyrer og gjeldende forskrifter og regler.

Mer utfyllende forklaring om reglement finner du i dokumentet "Forskrift for radioamatør" fra stiftelsen